20. 11. 2023

Svetovni dan otroka

Spoštovani,
20. novembra obeležujemo svetovni dan otroka, s katerim poudarjamo, da imajo vsi otroci pravico do zdravja, izobraževanja in zaščite.

V Izobraževalnem založništvu DZS se zavedamo, da ima vaše delo izjemen vpliv na oblikovanje prihodnosti in razvoj mladih umov. Trudimo se, da smo vam pri tem v oporo in tako skupaj ustvarjamo politiko, ki bo vedno upoštevala največjo korist otroka.

Vključitev svetovnega dneva otrok v šolske dejavnosti omogoča odlično priložnost za vključitev učencev v pogovor o šolanju, domu, ljubezni, varnosti, pripadnosti in praznovanju pravic ter potenciala vsakega otroka. 

Oglejte si učno enoto Moje pravice in dolžnosti iz delovnega zvezka za 2. razred, Naša ulica, spoznavanje okolja. Učno enoto ali posamezne naloge lahko uporabite kot dodatne aktivnosti v razredu in tako na poseben način obeležite svetovni dan otrok s svojimi učenci. Tudi v berilu za 2. razred, Zgodbe naše ulice boste našli odlično priložnost za medpredmetno povezovanje na temo pravic in položaja otrok po svetu. Preizkusite vzorčno stran!

12. 10. 2023

Berem, berem ...

Spoštovani!

Se tudi vi srečujete z izzivom, kako otroke spodbuditi k branju in jim omogočiti kakovostno bralno izkušnjo? Potrebujete idejo, kako v učencih vzbuditi zanimanje za branje? Razvijanju bralne pismenosti je veliko pozornosti namenjene tudi v gradivih Naša ulica.

V letošnjem šolskem letu lahko preizkusite bralno aktivnost Branje uresničuje sanje, ki bo vaše učnece vključila v branje, razmišljanje in ustvarjalno pisanje. Aktivnost lahko uporabite pri izvajanju bralne značke.

Za vas smo pripravili bralne sličice in plakat z imeni, da bo spremljanje branja še enostavnejše in učinkovitejše. Prenesite si navodila in dodatno gradivo.

Vabljeni, da bolje spoznate gradiva Naša ulica. Naročite svoj ogledni izvod berila ali delovnih zvezkov za slovenščino. Z veseljem vam učna gradiva Naša ulica podrobno predstavimo na vaši šoli ali prek Zoom aplikacije.

Informacije o gradivih Naša ulica: Lučka Goričan (lucka.gorican@dzs.si)