25. 3. 2024

Za lažje začetke

Zvezki Naša ulica sledijo sistematičnemu pristopu, ki omogoča otrokom, da se postopoma učijo črk in številk v skladu s pedagoškimi načeli. Zvezki Naša ulica so idealni za pisanje in računanje. Imajo vpisane črke oziroma številke različnih velikosti. Vrstni red je označen na notranji strani platnice - kazalo. Pisanje in sledenje črkam v vodnem tisku je lahko koristno za razvoj motoričnih veščin in natančnosti pri pisanju. Poleg tega je priročno, da so vpisane črke različnih velikosti, saj omogočajo otrokom prilagajanje in utrjevanje različnih pisnih oblik. Označena je tudi smer in vrstni red pisanja za vsako črko posebej. Prazne desne strani pa so odlična priložnost za dodatne vaje in utrjevanje znanja. Učitelji in starši lahko na teh straneh dodajo dodatne naloge ali vaje.
Zvezke lahko kupite v vseh bolje založenih knjigarnah in prek spletnega nakupovalnega centra www.dzs.si

Zvezek, TakoLahko ABC s predlogami velikih črk, A4, 40-listni

Zvezek, TakoLahko pisne ABC s predlogami pisanih črk, A4, 40-listni

Zvezek, TakoLahko male ABC s predlogami malih črk, A4, 40-listni

Zvezek, TakoLahko 123 s predlogami številk, A4, 40-listni

15. 3. 2024

Katalog učnih gradiv OŠ

Gradiva za 1. triletje Naša ulica so osvojila srca številnih učiteljev razrednega pouka. Z gradivi so zelo zadovoljni tudi starši in učenci. Nepogrešljiv del učnih kompletov so tudi dodatna gradiva, in sicer vadnice za utrjevanje branja, pisanja in računanja.

V tiskanih in e-gradivih preverite kaj počnejo naši junaki: Julija, Brin, Svit in Mila ter poskočen robotek Iks. V Naši ulici se skriva marsikaj ...

KATALOG UČNIH GRADIV OŠ 2024/25