24. 4. 2024

Gradiva za novo šolsko leto

Spoštovane učiteljice in spoštovani učitelji,
 
gradiva iz sklopa Naša ulica prav gotovo že dobro poznate. Oglejte si video in se prepričajte, zakaj jih je vredno uvrstiti na seznam gradiv za novo šolsko leto!

Gradiva Naša ulica vas bodo prepričala, ker so zelo zračna in pregledna. Z njimi ne boste imeli občutka, da ste zavezani k izpolnjevanju preobsežnih nalog in zlahka boste izpostavili vsebine glede na zahteve svojih učencev. Gradiva ponujajo številne zamisli za delo in omogočajo izražanje vaše ustvarjalnosti!

Vabimo vas, da prelistate nov KATALOG UČNIH GRADIV - OSNOVNA ŠOLA 2024/25

Za vsa dodatna vprašanja in pripravo posebnih ponudb nam lahko pišete na e-naslov nasaulica@dzs.si

28. 3. 2024

Robotek Iks vabi

Spoštovani,

vabljeni, da se nam pridružite na spletnem seminarju, na katerem vas bosta nagovorila dr. Mateja Gačnik in dr. Igor Saksida.

VSEBINA: 

• Dr. Mateja Gačnik: Motnje govorjenih glasov

Osnovnošolski razredi združujejo učence z različnimi močnimi in šibkimi področji, težavami, primanjkljaji, motnjami, nadarjenostmi.
Številni učenci, predvsem v prvi triadi, imajo težave z obvladovanjem glasov maternega jezika. Med njimi so najlažje prepoznavni tisti, ki le-te neustrezno izgovarjajo. Iz vidika opismenjevanja pa so težavnejši tisti, ki z njimi neučinkovito manipulirajo.
Motnje govorjenih glasov prepoznavamo pri številnih učencih nižjih razredov. Na predstavitvi bodo orisane motnje, ki sodijo v to skupino. Podrobneje bosta razloženi artikulacijska in fonološka motnja, saj sta pri učencih najpogostejši. Njuno poznavanje omogoča učinkovitejše prilagajanje in pomoč učencem s težavami na tem področju.


Dr. Igor Saksida: Interpretativno branje v 3. razredu

Prispevek se bo osredotočil na odlomek Pika se resno pogovori z morskim psom (Skrivnosti naše ulice, str. 138–139). Prikazal bo korake šolske interpretacije odlomka z navezavo na besedilo v celoti, in sicer različne možnosti uvodne motivacije, pomen ustreznega (motivacijskega) interpretativnega branja ter predvsem bralne naloge za poglabljanje doživetja (npr. metodo tesnega branja). Uvodoma bo oblikovana didaktična prognoza, navezava besedila na izkušnje učencev z opozorilom na morebitna sporočilno zahtevnejša mesta v odlomku.

Spletni seminar bo potekal v četrtek, 11. aprila 2024, ob 15.00.

PRIJAVA NA SPLETNI SEMINAR