16. 5. 2024

Kompleti Brin 1-2-3

Za novo šolsko leto priporočamo uporabo kompletov Brin 1-2-3.

Od zdaj naprej lahko za ceno subvencioniranega kompleta Brin 1-2-3 prejmete vsebine, ki pokrivajo vse predmete (slovenščina, matematika, spoznavanje okolja in glasbena umetnost) po veljavnem učnem načrtu. Vsi kompleti vsebujejo tiskane delovne zvezke za slovenščino, matematiko in spoznavanje okolja ter e-delovni zvezek za glasbeno umetnost. Dodana je letna aktivacijska koda, ki omogoča dostop do obsežne spletne podporeVsak posamezen komplet, pa ima vključeno še dodatno tiskano gradivo, ki je prilagojeno potrebam učencev v posameznih razredih.

Vrednost gradiv NAŠA ULICA se kaže v premišljeni didaktiki, ki omogoča diferenciacijo in odpira številne možnosti nadgradnje. Avtorji gradiv so priznani strokovnjaki s področja matematike, slovenščine, spoznavanje okolja in glasbene umetnosti.

Vabimo vas, da izkoristite to edinstveno priložnost za izboljšanje pouka v vašem razredu.

Informacije o gradivih Naša ulica prek e-pošte nasaulica@dzs.si ali telefona 01/30 69 825.

KATALOG UČNIH GRADIV OŠ 2024/25

7. 5. 2024

Berila Naša ulica 1-2-3

Berila iz sklopa Naša ulica povezujejo dvoje: družinsko branje in samostojno branje otroka. V berilih boste našli kakovostno leposlovje: najboljše primere klasičnih pravljic in sodobna besedila.

Berila so učitelju v veliko pomoč, saj mu nudijo širok okvir za delo v razredu, obenem pa mu še vedno dopuščajo veliko možnosti za ustvarjalno delo. Velik poudarek je na raznolikosti zvrsti in avtorjev, junakov in vsebin, didaktičnih idej in možnosti, ki so domišljeni in upoštevajo učenčevo razvojno stopnjo. Odlomki so bralcu v izziv, saj ponujajo besedne zanke in uganke ter raznovrstne junake in zaplete iz pravljic, stripov, slikopisov in risank, veliko verzov in še več nalog za razumevanje in poustvarjanje besedila.

Avtorji beril: dr. Igor Saksida, dr. Janja Plazar, dr. Nataša Dolenc Orbanić, Sabina Višček, Jana Bauer in Majda Koren. Berila prinašajo tudi privlačna neumetnostna besedila, ki bralcu slikajo stvarni svet, svet, ki ga učenec spoznava kot nasprotje domišljiji. Zgodbe krasijo odlične ilustracije izvirne ilustratork in ilustratorjev.

Berila so na voljo v tiskani in e-obliki.

Informacije in naročila: nasaulica@dzs.si