28. 3. 2024

Robotek Iks vabi

Spoštovani,

vabljeni, da se nam pridružite na spletnem seminarju, na katerem vas bosta nagovorila dr. Mateja Gačnik in dr. Igor Saksida.

VSEBINA: 

• Dr. Mateja Gačnik: Motnje govorjenih glasov

Osnovnošolski razredi združujejo učence z različnimi močnimi in šibkimi področji, težavami, primanjkljaji, motnjami, nadarjenostmi.
Številni učenci, predvsem v prvi triadi, imajo težave z obvladovanjem glasov maternega jezika. Med njimi so najlažje prepoznavni tisti, ki le-te neustrezno izgovarjajo. Iz vidika opismenjevanja pa so težavnejši tisti, ki z njimi neučinkovito manipulirajo.
Motnje govorjenih glasov prepoznavamo pri številnih učencih nižjih razredov. Na predstavitvi bodo orisane motnje, ki sodijo v to skupino. Podrobneje bosta razloženi artikulacijska in fonološka motnja, saj sta pri učencih najpogostejši. Njuno poznavanje omogoča učinkovitejše prilagajanje in pomoč učencem s težavami na tem področju.


Dr. Igor Saksida: Interpretativno branje v 3. razredu

Prispevek se bo osredotočil na odlomek Pika se resno pogovori z morskim psom (Skrivnosti naše ulice, str. 138–139). Prikazal bo korake šolske interpretacije odlomka z navezavo na besedilo v celoti, in sicer različne možnosti uvodne motivacije, pomen ustreznega (motivacijskega) interpretativnega branja ter predvsem bralne naloge za poglabljanje doživetja (npr. metodo tesnega branja). Uvodoma bo oblikovana didaktična prognoza, navezava besedila na izkušnje učencev z opozorilom na morebitna sporočilno zahtevnejša mesta v odlomku.

Spletni seminar bo potekal v četrtek, 11. aprila 2024, ob 15.00.

PRIJAVA NA SPLETNI SEMINAR

25. 3. 2024

Za lažje začetke

Zvezki Naša ulica sledijo sistematičnemu pristopu, ki omogoča otrokom, da se postopoma učijo črk in številk v skladu s pedagoškimi načeli. Zvezki Naša ulica so idealni za pisanje in računanje. Imajo vpisane črke oziroma številke različnih velikosti. Vrstni red je označen na notranji strani platnice - kazalo. Pisanje in sledenje črkam v vodnem tisku je lahko koristno za razvoj motoričnih veščin in natančnosti pri pisanju. Poleg tega je priročno, da so vpisane črke različnih velikosti, saj omogočajo otrokom prilagajanje in utrjevanje različnih pisnih oblik. Označena je tudi smer in vrstni red pisanja za vsako črko posebej. Prazne desne strani pa so odlična priložnost za dodatne vaje in utrjevanje znanja. Učitelji in starši lahko na teh straneh dodajo dodatne naloge ali vaje.
Zvezke lahko kupite v vseh bolje založenih knjigarnah in prek spletnega nakupovalnega centra www.dzs.si

Zvezek, TakoLahko ABC s predlogami velikih črk, A4, 40-listni

Zvezek, TakoLahko pisne ABC s predlogami pisanih črk, A4, 40-listni

Zvezek, TakoLahko male ABC s predlogami malih črk, A4, 40-listni

Zvezek, TakoLahko 123 s predlogami številk, A4, 40-listni