28. 3. 2024

Robotek Iks vabi na spletni seminar

Spoštovani,

vabljeni, da se nam pridružite na spletnem seminarju, na katerem vas bosta nagovorila dr. Mateja Gačnik in dr. Igor Saksida.

VSEBINA: 

• Dr. Mateja Gačnik: Motnje govorjenih glasov

Osnovnošolski razredi združujejo učence z različnimi močnimi in šibkimi področji, težavami, primanjkljaji, motnjami, nadarjenostmi.
Številni učenci, predvsem v prvi triadi, imajo težave z obvladovanjem glasov maternega jezika. Med njimi so najlažje prepoznavni tisti, ki le-te neustrezno izgovarjajo. Iz vidika opismenjevanja pa so težavnejši tisti, ki z njimi neučinkovito manipulirajo.
Motnje govorjenih glasov prepoznavamo pri številnih učencih nižjih razredov. Na predstavitvi bodo orisane motnje, ki sodijo v to skupino. Podrobneje bosta razloženi artikulacijska in fonološka motnja, saj sta pri učencih najpogostejši. Njuno poznavanje omogoča učinkovitejše prilagajanje in pomoč učencem s težavami na tem področju.


Dr. Igor Saksida: Interpretativno branje v 3. razredu

Prispevek se bo osredotočil na odlomek Pika se resno pogovori z morskim psom (Skrivnosti naše ulice, str. 138–139). Prikazal bo korake šolske interpretacije odlomka z navezavo na besedilo v celoti, in sicer različne možnosti uvodne motivacije, pomen ustreznega (motivacijskega) interpretativnega branja ter predvsem bralne naloge za poglabljanje doživetja (npr. metodo tesnega branja). Uvodoma bo oblikovana didaktična prognoza, navezava besedila na izkušnje učencev z opozorilom na morebitna sporočilno zahtevnejša mesta v odlomku.

Spletni seminar bo potekal v četrtek, 11. aprila 2024, ob 15.00.

PRIJAVA NA SPLETNI SEMINAR

3. 1. 2023

Predstavitev dodatnih gradiv Naša ulica

Spoštovane učiteljice in učitelji,

v želji, da vam odlično zastavljena gradiva predstavimo, smo za spletno predstavitev dodatnih gradiv Naša ulica, povabili izjemni avtorici gradiv Naša ulica in profesorici, Marijo Pisk in Sabino Višček. Brez njiju gradiva Naša ulica ne bi bila tako odlična.

Na spletnem srečanju bosta predavateljici iz svojih izkušenj predstavili prednosti uporabe dodatnih gradiv, pri čemer bosta izhajali iz vidika vseh učencev, učiteljev in staršev.

PROGRAM:
17.00−17.05  Uvodni pozdrav
17.05−18.00  Predavanje - Marija Pisk in Sabina Višček

18.00−18.20  Debata

18.20                Zaključek

Vabimo vas na predstavitev gradiv v četrtek, 12. 1. 2023, s pričetkom ob 17.00.

Vsak udeleženec spletne predstavitve prejme izvod gradiva po lastnem izboru in promocijski dostop do e-vsebin za izbrani razred. Izbirate lahko med gradivi Berem z Iksom 1-3.

Prijave zbiramo na alenka.korenjak@dzs.si. Zagotovite si svoje mesto na spletni predstavitvi že danes.

Vabljeni!