25. 3. 2024

Za lažje začetke

Zvezki Naša ulica sledijo sistematičnemu pristopu, ki omogoča otrokom, da se postopoma učijo črk in številk v skladu s pedagoškimi načeli. Zvezki Naša ulica so idealni za pisanje in računanje. Imajo vpisane črke oziroma številke različnih velikosti. Vrstni red je označen na notranji strani platnice - kazalo. Pisanje in sledenje črkam v vodnem tisku je lahko koristno za razvoj motoričnih veščin in natančnosti pri pisanju. Poleg tega je priročno, da so vpisane črke različnih velikosti, saj omogočajo otrokom prilagajanje in utrjevanje različnih pisnih oblik. Označena je tudi smer in vrstni red pisanja za vsako črko posebej. Prazne desne strani pa so odlična priložnost za dodatne vaje in utrjevanje znanja. Učitelji in starši lahko na teh straneh dodajo dodatne naloge ali vaje.
Zvezke lahko kupite v vseh bolje založenih knjigarnah in prek spletnega nakupovalnega centra www.dzs.si

Zvezek, TakoLahko ABC s predlogami velikih črk, A4, 40-listni

Zvezek, TakoLahko pisane ABC s predlogami pisanih črk, A4, 40-listni

Zvezek, TakoLahko male ABC s predlogami malih črk, A4, 40-listni

Zvezek, TakoLahko 123 s predlogami številk, A4, 40-listni

17. 1. 2023

Video črke in številke

Spoštovani učitelji in spoštovani starši,

z zbirko video razlag Naša ulica - črke in številke bo učenje pisanja lažje, saj bodo otroci pravilne poteze črk in številk z lahkoto usvojili. V več kot 130 video posnetkih je prikazan pravilen zapis malih in velikih tiskanih in pisanih črk, poleg tega pa tudi zapis številk in računanja do 100. Video posnetke si lahko ogledate poljubno velikokrat, po potrebi ustavite ali ponovite in vadite ob posnetku. Pravilen zapis nam pokaže učiteljica Tatjana, družbo pa ji dela hudomušni robotek Iks. V rubriki Čas za pravljico boste našli brezplačne brane odlomke iz beril Naša ulica. Komplet je dostopen s kodo na portalu www.evedez.si in velja 1 leto.

Vstopi v svet črk in številk tukaj

Nakup letnega dostopa lahko opravite tukaj

Informacije o gradivih Naša ulica: nasaulica@dzs.si, 01 30 69 825