Seznam vseh nalog za Matematika - 2. del

1

MATEMATIČNI PROBLEMI

MATEMATIČNI PROBLEMI
2

ČRTE

ČRTE
3

TOČKA

TOČKA
4

METER

METER
5

DOLŽINA

DOLŽINA
6

MNOŽIMO

MNOŽIMO
7

PREŠTEVAMO DENAR

PREŠTEVAMO DENAR
8

DELIMO

DELIMO
9

PRIŠTEVAMO ENICE BREZ PREHODA

PRIŠTEVAMO ENICE BREZ PREHODA
10

ODŠTEVAMO ENICE BREZ PREHODA

ODŠTEVAMO ENICE BREZ PREHODA
11

RAČUNAMO Z DESETICAMI

RAČUNAMO Z DESETICAMI
12

SEŠTEVAMO DO 100 BREZ PREHODA

SEŠTEVAMO DO 100 BREZ PREHODA
13

ODŠTEVAMO BREZ PREHODA

ODŠTEVAMO BREZ PREHODA
14

NA KOLIKO NAČINOV?

NA KOLIKO NAČINOV?
15

KILOGRAM

KILOGRAM
16

TEHTAMO

TEHTAMO
17

PRIŠTEVAMO ENICE

PRIŠTEVAMO ENICE
18

ODŠTEVAMO ENICE

ODŠTEVAMO ENICE
19

MATEMATIČNI PROBLEMI

MATEMATIČNI PROBLEMI
20

RAČUNAMO DO 100

RAČUNAMO DO 100
21

RAČUNAMO Z DENARJEM

RAČUNAMO Z DENARJEM
22

MERIMO PROSTORNINE

MERIMO PROSTORNINE
23

LITER

LITER
24

CENTIMETER

CENTIMETER
25

MERIMO IN SEŠTEVAMO DOLŽINE

MERIMO IN SEŠTEVAMO DOLŽINE
26

SEŠTEVAMO DO 100 S PREHODOM

SEŠTEVAMO DO 100 S PREHODOM
27

ODŠTEVAMO DO 100 S PREHODOM

ODŠTEVAMO DO 100 S PREHODOM
28

SEŠTEVAMO IN ODŠTEVAMO DO 100

SEŠTEVAMO IN ODŠTEVAMO DO 100
29

RAČUNAMO DO 100

RAČUNAMO DO 100
30

LOGIKA

LOGIKA
31

GEOMETRIJSKA TELESA IN LIKI

GEOMETRIJSKA TELESA IN LIKI
32

KOLIKO JE KDO STAR?

KOLIKO JE KDO STAR?
33

NA IZLETU

NA IZLETU
34

SIMETRIJA IN ČRTE

SIMETRIJA IN ČRTE
35

NA OBALI

NA OBALI
36

TUDI VESOLJANI RAČUNAJO

TUDI VESOLJANI RAČUNAJO
37

MATEMATIČNI PROBLEMI

MATEMATIČNI PROBLEMI
38

PREIZKUSI SE

PREIZKUSI SE

Sprejmeš izziv?

Z brezplačno registracijo imaš na voljo dodatnih 20 nalog!

Želiš preizkusiti vse naloge?