Kolofon

NAŠA ULICA - spletna stran za interaktivno učenje in pouk

Nasaulica.si je spletna stran za interaktivno učenje v prvem triletju osnovne šole. Je del učnega kompleta Naša ulica, ki ga sestavljajo delovni zvezki, berila, e-učbeniki in dodatna gradiva za učenje in ponavljanje. Spletna stran je namenjena otrokom, učiteljem v prvem triletju osnovne šole, staršem otrok v prvem triletju in vsem posameznikom, ki jih tovrstne vsebine zanimajo. Na spletni strani je na voljo več kot 1500 različnih nalog za otroke in več kot 500 različnih dokumentov za učitelje, vzgojitelje in starše. 

Vodje projekta Naša ulica: Vasja Kožuh, Andreja Kavčič, Miran Krištof

Zasnova spletne strani: Sebastjan Mislej, Peter Babič, Nataša Štepec, Miran Krištof, Andreja Kavčič in Vasja Kožuh

Izvedba spletne strani: VLN, d. o. o.

Oblikovanje spletne strani in logotip Naša ulica: Mojca Bizjak

Uvodne ilustracije in liki: Gregor Goršič

Urednica promocijskih vsebin: Alenka Korenjak

Urednik didaktičnih vsebin: Vasja Kožuh

Jezikovni pregled: Špela Kikelj

Avtor nalog: Vasja Kožuh

Slikovno gradivo v nalogah: Gregor Goršič, Jaka Vukotič, Maja Veselinović, Matej DeCecco, Marko Renko, Shutterstock

Obdelava slikovnega gradiva: Nina Rode, Roman Remškar

Zvočno gradivo ob nalogah: Carmen L. Oven

Obdelava zvočnega gradiva: Robert Oven

 

Izvršna direktorica izobraževalnega uredništva: Ada de Costa Petan

Objavila in založila: DZS, založništvo in trgovina, d. d., Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana

Za založbo: Bojan Petan 

 

Ljubljana, januar 2023

© DZS, založništvo in trgovina, d. d., 2015. Vse pravice pridržane.

Brez pisnega dovoljenja DZS je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javna priobčitev, dajanje na voljo javnosti, predelava ali vsaka druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, vključno s shranitvijo v elektronski obliki, kopiranjem ali tiskanjem.

Logotip in ime Naša ulica sta zaščiteni blagovni znamki.